جزئیات مطلب

تاریخ ارسال : ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰

دستگاه های فتوکپی TOSHIBA

دستگاه های فتوکپی TOSHIBA

توشـیبا مجهز به سیسـتم Recycle، می باشد در نتیجه مصرف تونر، 100 درصد بدون ضایعات است.

مزیت رقابتی دستگاه های فتوکپی TOSHIBA

از مزایای رقابتی دستگا های فتوکپی توشـیبا مجهز بودن به سیسـتم Recycle، می باشد که در نتیجه مصرف تونر، 100 درصد بدون ضایعات است.