روش های پرداخت

روش های پرداخت فروشگاه اینترنتی بدر 24

پرداخت برای خرید های صورت گرفته از فروشگاه اینترنتی بدر 24  به روش زیر امکان پذیر است:

 پرداخت آنلاین

شما می توانید بوسیله واریز آنلاین از طریق درگاه شتاب موجود در فروشگاه اینترنتی بدر 24، خرید خود را انجام دهید. در پرداخت آنلاین 2 درگاه بانک سامان و پرداخت اعتباری تالی فعال می باشد.