مراحل ثبت سفارش

نحوه بازکردن حساب کاربری 

 

وارد سایت بدر24 شوید.

گوشه سمت راست در بالا روی حساب کاربری زده منو مطابق با تصویر باز شده و میتوانید عضویت در سایت بزنید.

 

badr

 

وارد صفحه شده و مانند تصویر مشخصات و اطلاعات خود را وارد نمایید و ایجاد حساب کاربری را بزنید.

 

badr

 

شما عضو سایت شدید.

 

badr

 

ویرایش اطلاعات را زده و اطلاعات کامل رامانند تصویربالا ثبت نمایید.

 

 ثبت سفارش و خرید کالا

 

وارد صفحه اصلی شده،از دسته بندی محصولات کالای مورد نظر را انتخاب کرده و اگر قصد خرید کالاهای دیگر را نیز دارید گزینه ادامه خرید و اگر میخواهید تسویه کنید و وارد مرحله بعد شوید گزینه تسویه حساب را بزنید.

 

badr

 

در صفحه جدید نحوه ارسال مورد نظر را تیک زده و ثبت اطلاعات و ادامه خرید را بزنید.

 

badr

 

در صفحه بازبینی سفارش،خرید خود را چک کرده و اگر نیاز به ویرایش دارد انجام داده و گزینه خرید خود را مطابق با تصویر نهایی کنید.

 

badr

 

در صفحه جدید نوع واریزی و تسویه را مشخص کنید و فرایند پرداخت را انجام دهید.

 

badr