جزئیات مطلب

تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۹

تیغه های چرخ گوشت مولینکس

تیغه های چرخ گوشت مولینکس

نکته در رابطه با جای گذاری تیغه های چرخ گوشت مولینکس

نکته در رابطه با تیغه های چرخ گوشت

اگر تیغه های چرخ گوشت مولینکس درست در جای خودش جای گذاری نشود و برعکس گذاشته شود گوشت را نمی تواند به خوبی چرخ کند و گوشت را له می کند.

 

چرخ گوشت مولینکس