جزئیات مطلب

تاریخ ارسال : ۴ اسفند ۱۳۹۹

نکته در رابطه با چرخ گوشت

نکته در رابطه با چرخ گوشت

فطعات چرخ گوشت را در ماشین ظرفشویی نیندازید

هرگز قطعات چرخ گوشت را درون ماشین ظرفشویی نگذارید زیرا رنگ آن‌ها را برده و باعث فرسایش زودهنگام و کندی تیغه دستگاه می‌شود.